Arxiu i biblioteca
Arxiu i biblioteca

L`Arxiu del Casino Menestral Figuerenc conserva classificat i inventariat el fons de l'entitat des de la seva data de fundació l'any 1856 fins l'any 1996, gràcies al conveni que signà la Junta del Casino amb l'Arxiu Històric Comarcal de Figueres l'any 1998, per a procedir a la seva organització.

El fons inclou la documentació derivada de la gestió dels òrgans generals d'administració a més de la documentació d'algunes de les seccions del Casino, impresos, cartells i altres documents gràfics. Es tracta d'un fons que esdevé cabdal per poder interpretar l'evolució i la història de a vida cultural i associativa, política i social de la ciutat de Figueres i de bona part de la comarca.

DEMANA ACCÉS I CONSULTA ALS DOCUMENTS DEL CASINO
DONA DOCUMENTS D'INTERÈS AL CASINO

En casos d'oferta de dipòsits externs o donacions de fons bibliogràfics o documentals, la Direcció de la Biblioteca avaluarà la conveniència d'acceptar l'oferta i decidirà sobre el dipòsit dels fons. La secció de Biblioteca i la secció d’Arxiu, segons les característiques dels fons, en faran el tractament documental necessari per incorporar-los. La gratuïtat de la procedència, en el cas del fons ingressat per donació, no s'ha d'oblidar la despesa que comporta tot el procés d’incorporació a la biblioteca i arxiu.