Escola de Música
Història

Al voltant de l’any 1870 el mestre Gabriel Cotó va ser el primer professor de música de la nostra Entitat i impartia classes a nivell particular tant per adults com per a nens que formaven cors.

Per iniciativa de la Junta Directiva que sempre va dedicar bona part dels seus esforços a promoure activitats relacionades amb la música com eren el ball i el cant, i tenint en compte que l’any 1914 es va constituir una Agrupació Coral que més endavant s’anomenà Orfeó Germanor Empordanesa, l’any 1928 es creà l’escola de música dirigida per la pianista i component de l’Orquestrina Neus Gómez i Crosas on s’impartien estudis de solfeig i piano.

L’any 1936 va agafar la direcció la pianista Lluïsa Matas però degut a la guerra civil l’activitat de l’escola va quedar aturada i l'any 1956 es reprengué l’activitat musical sota la direcció de la pianista Camil·la Lloret i Altafulla, moment en el qual es va crear l’Orfeó infantil de gran acollida a la societat cultural i musical figuerenca. En aquest moments es va afiliar al Conservatori Superior de Música del Liceu arribant a més de cent alumnes i ja s’impartien classes d’una gran varietat d’instruments. En aquesta etapa varen sorgir una gran quantitat de músics que tots ells es varen dedicar a la música professional en orquestres de primera línea.

L'any 1976 se'n va fer càrrec Quimeta Lorca i Bard durant 3 anys i l’any 1979 en Jaume Cristau i Brunet multi-instrumentista, compositor de sardanes i director de cobla/orquestra que es va fer càrrec fins la seva jubilació. L'any 1987 l'Escola s’adhereix al Conservatori de Música "Isaac Albèniz" de Girona com a escola reconeguda. Durant aquesta etapa l’escola va créixer molt a nivell d’alumnes i de grans professionals tant en la docència com a intèrprets de talla internacional. L’any 1996 es va crear l’àrea de música moderna que tenia com a objectiu oferir als estudiants i músics professionals la possibilitat d’aprendre jazz sense sortir de la província de manera que cobreix un dels buits tradicionals de molts Conservatoris.

Durant el curs 2003/04 van començar les obres de la rehabilitació de l’edifici on té la seu al C/Ample nº17 de Figueres, fet que va ocasionar el trasllat provisional de les activitats del centre a l’ edifici que ocupava el Col·legi Sant Vicens de Paul, per posteriorment portar a terme una altra mudança a l’actual seu provisional a l'edifici dels antics jutjats.

El curs 2005-06 comença una nova etapa sota la direcció d’ Ismael Suñé i Albalat, músic professional en actiu i component de diferents formacions. S’ha donat continuïtat i amplitud a l’àrea de música moderna incorporant classes de gravació i producció musical, d’aquesta manera es dona cabuda a les noves tecnologies.

L’escola de música dinamitza la vida musical de la nostra ciutat participant i integrant-se en nombrosos actes socials, cooperant amb els diferents institucions de la localitat.

El curs 2009-10 es varen celebrar els 80 anys d’escola amb un bon seguit d’activitats i un concert commemoratiu a càrrec dels professors vigents en aquell moment.

El curs 2019-20 l’escola compleix 90 anys però degut a la situació sanitària per la COVID19 s’han hagut d’anul·lar totes les activitats a partir del mes de març i no s’ha pogut dur a terme una celebració que queda posposada per més endavant.

Al setembre del 2020 es reinicia l’activitat amb la nova situació i l’escola s’adapta a la normativa sanitària vigent.

L’escola es manté activa amb un munt d’activitats: audicions, sortides, master-class, mostres i concerts varis; un d’ells, el de professors és una cita anual seguida i esperada per els amants de la bona música.

A hores d’ara seguim l’actualitat musical que ens envolta adaptant-nos als nous temps per continuar oferint una educació integral als nostres alumnes.