Història
Història del Casino Menestral Figuerenc

L’associacionisme cultural català, és un fenomen únic al món. Des de començaments dels segle XIX, un munt d’entitats formen una zarza d’associacions dedicades al foment de la cultura, de les quals prop de 400 són de caire ateneístic. L’esforç de l’entitat mare, conjuntament amb suport de les seccions formen el cos de l’associació.
Una d’aquestes entitats és, el Casino Menestral Figuerenc, fundada el 1856 a Figueres, ara, amb més de 150 anys al servei de la cultura de la ciutat i de la comarca, està composta per més de quinze seccions amb una forta projecció dins de la vida associativa de Figueres i l’Empordà.

L'inici del Casino Menestral Figuerenc el trobem en una reunió celebrada el dia 1 de gener de 1856 al primer pis del carrer de la Presó núm. 8 (avui Joan Maragall), on Antoni Parés regentava un cafè. Aquest local, i per espai de tres mesos, fou la primera seu social de la nostra entitat.

Ja des de bon començament ven estar molt clars els objectius que perseguia l'entitat: que no eren altres que el foment de la cultura en tots els seus aspectes i l'atenció lúdica als seus associats.

Després de diversos canvis de seu i de diverses vicisituts entre les que cal destacar un tancament per ordre del governador civil, el 1988 s'amplien els estatuts establint les pautes d'organització i d'actuació que, amb lleugeres ampliacions han arribat als nostres dies.

És el 1902 que s'adquireix l'actual propietari on es troba la seu social essent ampliada el 1906, projectant l'edifici l'arquitecte barceloní Joan Bori i Gensana, la facana del qual no va ser acabada fins el 1933, any que la Cambra Oficial de la Propietat Urbana de Girona atorgà el primer premi, un diploma i una placa de bronze per les seves qualitats artístiques.

La Segona República constituí un dels períodes més floreixents de l'activitat associativa al nostre país. Els casinos, els ateneus i totes les associacions lúdiques i recreatives civils reprengueren amb eufòria i força totes les seves activitats, essent el Casino Menestral una clara mostra d'aquesta dinàmica i situació, comptant en aquells moments amb més de mil cincents associats.

L'any 1937 els efectes de la Guerra Civil es varen deixar sentir en el Casino Menestral amb una reducció considerable del nombre de socis. Els efectes més durs, pero, tingueren lloc a principis del mes de febrer de l'any 1939, quan dotze bombes explotaren prop de l'edifici i provocaren importants danys materials, a més del saqueig del mobiliari, la biblioteca i l'arxiu.


No serà fins l'any 1956, que podem parlar de recuperació del nombre de socis, que varen arribar gairebé als dos mil, amb els primers intents de normalització cultural que es varen materialitzar amb la reobertura de l'escola de Música, l'organització de les Festes e la Poesia, el reactivament de les representacions teatrals amb l'Agrupació Arlequín, l'organització d'exposicions amb la reobertura de la sala i l'organització de l'Agrupació de Cultura i Fires de Dibuix i Pintura, entre altres.

Les juntes posteriors han aconseguit assentar les bases per a la recerca de nous camins, sense perdre les seves arrels, amb una transformació, amb concordança amb el se temps, que ha permés la transformació del Casino Menestral en una veritable Casa de Cultura de la nostra ciutat, sense perdre en cap moment el caràcter de societat privada amb vocació de servei públic que el va veure nèixer.

A l'any 2004 li és concedida la Creu de Sant Jordi i en el 2006 la Fulla de Plata al Mèrit per l'Ajuntament de Figueres. En l'actualitat és un dels ateneus més antics de Catalunya en ple funcionament, amb la voluntat de servei a la cultura i a l'art de la ciutat i de la comarca.

Horari
De dilluns a divendres de 10h a 13h i de 17h a 21h

Vacances:
Agost tancat

On som

Seu provisional: Poeta Marquina nº2 

Seu: C/Ample nº17