Junta
Junta

La Junta Directiva és l'òrgan col·legiat que  dirigeix l'associació. És el que ha de coordinar el funcionament ordinari de l'entitat i és triada per l'assemblea segons els criteris que marquen els nostres estatuts.

 

Actualment, els membres de la Junta Directiva són:

Junta directiva
Eduard Ayats
President
Josep Maria Agustí
Vicepresident 1r
David Pérez +
Vicepresident 2n
Meritxell lbarz
Secretária
Dolors Fernández
Sotssecretária
Pilar Lázaro
lnterventora
Joan Serra
Bibliotecari
Ita Custey
Vocal
Joan Perez
Vocal
Violeta Llueca
Vocal Sec.
Paula Lázaro
Vocal Sec.