Objectius Escola de Música
Objectius

L'objectiu fonamental de l'escola és proporcionar una formació musical integral, ja sigui per als alumnes que amb aquest aprenentatge es plantegin una possible sortida professional, o per aquells altres que s'ho plantegin com una formació personal. 

Entenem per formació integral aquella que proporcionarà a l’alumne l'aprenentatge musical suficient perquè, en primer lloc, practiqui i desenvolupi la música que viu en el seu entorn social i amb la qual se sent identificat i, en segon lloc, l'aprenentatge d'altres estils de música que enriqueixin la seva formació musical.

Cultivem la creativitat dels alumnes a través de la improvisació, educant l'oïda de manera immediata i deixant sempre que l’alumne projecti la seva personalitat en la música que està interpretant. 

De tota manera, l'aprenentatge musical ha d'estar al servei del desenvolupament de la personalitat de l’alumne i mai ha de ser un fi per ell mateix. Aquest plantejament és el que ha de determinar en cada moment el tipus de programacions, activitats i, en definitiva, tota la vida escolar del centre. Per portar-ho a la pràctica, haurem de parlar d'objectius individuals i contextualitzar-los en la realitat de cada alumne. 

Per arribar en els objectius esmentats l’escola disposa d’un claustre de professors especialitzats en tots els estils musicals.